Våra utbildningar

Female Designers Having Brainstorming Meeting In Office

Föreningen verkar för att stärka och stödja de enskilda jourerna genom att
anordna utbildningar och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Här nedan ser du aktuella utbildningar:

Föreläsning 12 mars

Varmt välkomna till spännande dag med oss i Länsföreningen lördag den 12 mars

Plats: Gustav Vasa hotell Borlänge
Tid: 9.00 – 15.30

Föreläsning av Simon Häggström. Simon är polis, föreläsare och författare. Simon arbetar sedan många år i gruppen mot prostitution. Föreläsningen handlar om utifrån hans arbete, unga kvinnor, prostitution, kort omkring lagar som styr Sverige, sexköpslagen, samtyckeslagen mm. 

Dagen forstsätter med en presentation av Jenny Westerstrand, ordförande i RoksJennys kommer att presentera organisationen Roks och Roks deltagande i olika regeringsuppdrag över Mäns våld mot Kvinnor och barn

Läs hela programmet här>>>

Dagen är gratis för länsföreningens medlemsjourer och anmälan ska ske gemensamt från varje jour.

Ej medlem är kostnaden för föreläsning, fika och lunch 150 kr. Betalning ska göras i samband med anmälan: Swishnummer, 123 457 57 34 eller konto 266 151 558 handelsbanken, märk med föreläsning 12 mars.

Anmäl senast 4 mars till Christina Lindberg via mejl christina.hedemora@outlook.com

Glöm inte meddela om du har matavvikelse

Varmt välkomna!
Styrelsen Länsföreningen Kvinno-& Tjejourer i Dalarna

Stäng meny