Länsföreningen
Samverkan Kvinno- &Tjejjourer

Föreningen är en sammanslutning av självständiga kvinnojourer och tjejjourer i Dalarna. 

Föreningen verkar för att stärka och stödja de enskilda jourerna genom att t.ex. anordna utbildningar och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Young woman is listening at the conference

Föreningen fungerar som en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan länets kvinno- och tjejjourer och arbetar för att öka samarbetet och sammanhållningen mellan jourerna samt tillvarata dess gemensamma intressen – allt i en feministisk anda.