Våra utbildningar och föreläsningar

Female Designers Having Brainstorming Meeting In Office

Föreningen verkar för att stärka och stödja de enskilda jourerna genom att
anordna utbildningar och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Här nedan ser du aktuella utbildningar och föreläsningar:

Föreläsning 1 april - Barnperspektivet

Barnperspektivet låg i fokus på den välbesökta konferens som Länsföreningen för Kvinno & Tjejjourer i Dalarna anordnade. Föreläsarna Advokat Anna Bergsten och kurator Sofia Nyhlén lyfte viktiga frågor kring barn i våldsutsatta familjer, förhör, barnfridsbrott.

Organisationen ECPAT, barnrättsorganisation mot sexuell exploatering informerade om sin verksamhet. Organisationen har 22 anställda, det finns en stödlinje för unga upp till 18 års ålder, hjälp med att ta bort bilder och filmer från nätet erbjuds också.

Föreläsningen lockade drygt 50 personer från bl.a. Kvinno & tjejjourer och brottsofferjourer.